תפריט

תנאי סף לקבלת הלוואה בערבות מדינה

אפשרויות הגשת הבקשה

הגשת הבקשה להלוואה באופן עצמאי:

הגשת הבקשה על ידי מומחה פיננסי:

 

תנאי סף

 • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר
 • נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

מסלול עסקים בהקמה

עד 500,000 ₪ אם דחית תשלום של עד חצי שנה פריסת ההלוואה ל 6 שנים.

למי מיועד המסלול?

 1. עסק אשר טרם החל לפעול
 2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת ובעקבותיה יעבור העסק לסטטוס עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
 4. בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
 5. הלוואה לרכישת פעילות תינתן עד לגובה של 50% מעלות הרכישה בכפוף לסכום הזכאות של העסק, תחת מסלול כללי למטרת השקעה.

 

מסלול יצואנים

למי מיועד המסלול?

יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

 1. גובה ההלוואה עד 12% מהמחזור השנתי
 2. הלוואה עד 5 שנים
 3. פיקדון מקסימאלי עד 15% מגובה ההלוואה

 

מסלול השקעה בתעשייה

למי מיועד המסלול?

עסק בתחום התעשייה בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה שרוצה להתרחב.

 1. גובה ההלוואה 15% מהמחזור החודשי או 90% מסכום ההשקעה הנדרש הנמוך מבין השניים.
 2. תקופת הלוואה מקסימאלית עד 12 שנים
 3. דחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים
 4. פיקדון מקסימאלי עד 30% מגובה ההלוואה (לא נדל"ן)

 

מסלול חקלאים

למי מיועד המסלול?

לחקלאים בענף הצומח בעלי מחזור שנתי של עד 5 מיליון ₪, בכפוף להצגת ביטוח נזקי טבע.

 1. עד 750,000 ₪ אם דחית תשלום של עד חצי שנה פריסת ההלוואה ל 6 שנים.
 2. פיקדון מקסימאלי עד 5% מגובה ההלוואה.
 3. תקופת הלוואה מקסימאלית עד 10 שנים.

 

מסלול הון חוזר לטווח קצר

 1. עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור הגבוה מבניהם
 2. פיקדון עד 10% מגובה ההלוואה
 3. תקופה עד שנתיים.
 4. דחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים.

 

מסלול כללי למטרות הון חוזר, השקעה, משולב (השקעה+הון חוזר)

 1. גישור על פערי תזרים והשקעה בעסק.
 2. דחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים
 3. סכום ההלוואה 500,000 ₪ או 8% מהמחזור הגבוה מבין השנים.
 4. הלוואה לרכישת פעילות תינתן עד לגובה של 50% מעלות הרכישה בכפוף לסכום הזכאות של העסק, תחת מסלול כללי למטרת השקעה
 5. פיקדון עד 15% מגובה ההלוואה

 

מסלול השקעה

למי מיועד המסלול?

עסק בתחום התעשייה בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה שרוצה להתרחב.

 1. גובה ההלוואה: עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה עד 500,000 ש"ח.
 2. עסקים עם מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל הלוואה בגובה עד 8% מהמחזור השנתי האחרון.
 3. העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 15% מגובה ההלוואה המאושרת.
 4. לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.
 5. העסק נדרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.
 6. דחיית תשלום קרן ההלוואה עד 6 חודשים

 

מסלול לעמותות או מלכרי"ם

למי מיועד המסלול?

עמותות או מלכרי"ם המספקים שירותים לממשלה בתחום החינוך, רווחה ובריאות.

במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק. המדינה תערוב כלפי הבנק ל70% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול. העמותה תידרש להציג בטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה.

ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים. העמותה תידרש להציג התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה המבוקשת. תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה. ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הכנסות העמותה בשנתיים שקדמו לבקשה יעמדו על פחות מ50% מתמיכה כאמור.

טרם העמדת ההלוואה תחתום העמותה על התחייבות לפיה ככל שלא תשלם את ההלוואה כסדרה תהיה המדינה רשאית להעביר לשותפות (הבנק והמוסדי אשר העמידו את ההלוואה) כל סכום המגיע לעמותה מהמדינה מתוקף הסכם ההתקשרות ביניהן, וכן תידרש העמותה להמציא את אישור חשב המשרד הממשלתי למעט האמור לעיל, שאר תנאי ההלוואה יהיו בהתאם לכללי הקרן.

למידע נוסף על הלוואה בערבות מדינה לחצו כאן >>>

 

לייעוץ פיננסי וליווי עסקי עד השגת ההלוואה צרו קשר עם רון הלפרין יועץ פננסי מומחה להלוואות בערבות מדינה: צרו קשר

 

תנאי סף לקבלת הלוואה בערבות מדינה - פיננס האוס
תנאי סף לקבלת הלוואה בערבות מדינה – פיננס האוס

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]