תפריט

תוכנית עסקית להלוואה בערבות מדינה

דוגמא לתוכנית עסקית לבנק לצורך הלוואה עיסקית \ הלוואה בערבות מדינה

חברת משה בע"מ

ח.פ. XXX-XXX

ניתוח פיננסי:

לשנים 2020-2022

ותחזית לשנים 2023-2025

 

ינואר 2023

 1. פתיח

תוכנית עסקית זו נעשתה עבור חברת משה בע"מ (להלן: "החברה") ומיועדת להגשה לבנק לצורך בקשת הלוואה עסקית\ערבות מדינה לחברה.

 1. פרטים כלליים על החברה

החברה הינה חברה ותיקה, בעלת פעילות של מעל 11 שנה, רווחית ובעלת פעילות סדירה וחזקה. החברה עוסקת ברכישה ומכירה של אביזרי מיזוג אוויר והתקנות.

המוצרים נחשבים לאיכותיים, חלקם הגדול בעלי תו תקן ישראלי.

פרטי החברה:

 

תאריך הקמה:
כתובת:
טלפון:
דוא"ל:
מספר מועסקים:

 

 

 1. בעלי המניות בחברה

קורות חיים מקוצרים של בעלי העסק ובמקרה ואין ניסיון ישיר העובדים אם הניסיון הרלוונטי:

א. שם מלא

ב. קצת על עצמי

ג. קצת על העסק

ד. פירוט נוסף

 

פרטי בעלי המניות:

 

שם + משפחה:
ת.ז:
אחוז הבעלות בחברה:
כתובת:
טלפון:
דוא"ל:

 

 

 

שם + משפחה:
ת.ז:
אחוז הבעלות בחברה:
כתובת:
טלפון:
דוא"ל:

 

 1. מנהלי החברה

החברה מעסיקה 10 עובדים בהם:

 • מנהל כספים האחראי על הנהלת החשבונות של החברה ועל ההתנהלות מול רואי החשבון החיצוניים שלה אם וותק של X שנים.
 • טכנאי ראשי המפקח על הטכנאים בעל ניסיון X שנים.
 • בכל נקודת זמן קיים מוקד משמרת האחראי על ההתנהלות התקינה של הצוותים.

 

 1. התפתחות עסקית

החברה החלה את דרכה בשנת 1990 כעוסק מורשה בתל אביב.

עם הזמן צברה מוניטין רב בשל השירות האדיב שהיא מעניקה ללקוחותיה ובשל המוצרים האיכותיים שאותם היא מוכרת.

העסק צבר עוד ועוד לקוחות עם השנים ובשל הצורך להגדיל את המגוון החברה עברה לשטח גדול יותר.

בשנת 2007 החברה הפכה מעוסק מורשה לחברה בע"מ.

החברה ידועה כמאפשרת החלפת מוצרים ללא כל צורך בהסבר מפורט מה שגורם ללקוחות רבים לרכוש מוצרים ושירותים שלה ללא כל חשש.

התקבלה בחברה החלטה להפוך לחברה ארצית אם סניף נוסף, מה שמצריך השקעה מינימלית במידוף ובעמדת מכירה אך דורש מימון לרכישת כמות גדולה של מלאים.

כל זאת במטרה להגדיל את מחזורי המכירה והרווחיות של החברה לצד הצעת מגוון רחב יותר של לקוחות.

 

 1. לקוחות החברה:

לקוחות החברה מורכבים מקהל טכנאים ולקוחות החברה שמגיעים דרך פרסום, המגיע לאורך השנה לרכוש את מוצרי החברה למטרות שונות.

כמו כן, במהלך חודשי הקיץ של כל שנה, , קיים גידול מהותי במכירות החברה בשל החום הרב.

 

 1. ספקי החברה:

החברה רוכשת חלפים מחברות מוכרות בעלות תווי תקן ישראליים המתמקדות במוצרים בעלי איכות גבוהה.

ספקיה העיקריים של החברה:

 

חברת מס 1

מחזור רכישות שנתי 1 מיליון ש"ח, תנאי אשראי של הספק: שוטף + 60 יום.

 

חברת מס 2

מחזור רכישות שנתי 2 מיליון ש"ח, תנאי אשראי של הספק: שוטף + 60 יום.

 

חברת מס 3

מחזור רכישות שנתי 3 מיליון ש"ח, תנאי אשראי של הספק: שוטף + 90 יום.

 

 1. מתחרי החברה:

מתחריה של החברה הינם חברות מתחרות.

יצויין כי למרבית המתחרים ישנם מוצרים ללא תווי תקן מסודרים לכל המוצרים שהם מציעים, הלקוחות מעדיפים לרכוש את המוצרים דווקא מהחברה בשל תווי התקן המחמירים שבהם החברה מחזיקה ואיכות העבודה.

החברה ממוקמת כחברה השלישית בארץ מבחינת מחזורי מכירותיה.

 

 1. בקשת האשראי

מטרת ההלוואה

כאמור, התקבלה בחברה החלטה לגדול ולהפוך לחברה ארצית. מה שמצריך השקעה מינימלית במידוף ובעמדת מכירה אך דורש מימון לרכישת כמות גדולה של מלאים.

מחישובינו עולה, כי לצורך התנעת ההליך יש לחברה צורך בהלוואה בסך של 3 מיליון ש"ח שתשמש אותה בעיקר לרכישת מוצרים חדשים ולהענקת תנאי אשראי ללקוחותיה.

 

תקופת ההלוואה

ההלוואה מבוקשת לתקופה של חמש שנים בהחזרים חודשיים שווים (לוח שפיצר).

 

ביטחונות להלוואה

 • על החברה מוטל שיעבוד שוטף כללי לטובת הבנק, כך שכתוצאה מהמהלך המתואר של הגדלת החברה יעלה שווי השעבוד השוטף לצרכי הבנק בסך נוסף של כ- 3 מיליון ש"ח אשר ישמש כתוספת להלוואה החדשה שתתקבל מהבנק.
 • במקרה של הלוואה בערבות מדינה צריך פקדון ממוצע של כ 15% מגובה ההלוואה(תלוי כמובן באיזה תוכנית) והשאר המדינה ערבה לסכום(ערבות אישית של הבעלים על כל סכום ההלוואה).

חתרון נוסף בהלוואה בערבות מדינה האובליגו הבנקאי לא עולה.

 

במספר דפים הבאים יש גם דוגמא של 500,000 ₪ הלוואה בערבות מדינה איך נראתה הצגת ההלוואה:

 

פריסת הלוואה בראייה חודשית - פיננס האוס
פריסת הלוואה בראייה חודשית – פיננס האוס
פרטים על ההלוואה בסך 500 אלף שח - פיננס האוס
פרטים על ההלוואה בסך 500 אלף שח – פיננס האוס

 

לוח סילוקין של ההלוואה - פיננס האוס
לוח סילוקין של ההלוואה – פיננס האוס

 

 1. מאזני החברה לדוגמא 31.12.2020 ו- 31.12.2021

נכסים:

נכסים ומאזן - פיננס האוס
נכסים ומאזן – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • נכסי החברה עומדים על כ- 10 מיליון ש"ח.
 • לחברה יתרות מזומנים גבוהות יחסית.
 • הלקוחות מהווים כ- 50% מסך המאזן, המלאי מהווה כ- 25% מסך המאזן והרכוש הקבע מהווה כ- 25% מסך המאזן.
 • הרכוש הקבוע מורכב בעיקרו ממלאי הנמצאות בבעלות החברה.
 • סעיפי הנכסים במאזן שמרו על יציבות בין השנים הנבדקות.

 

התחייבויות והון עצמי

התחייבות והון עצמי - פיננס האוס
התחייבות והון עצמי – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • לחברה יתרות אשראי נמוכות ביחס לסך המאזן והן מהוות כ- 20% בלבד מסך המאזן.
 • לחברה התחייבויות לזמן קצר המהוות כ- 55% מסך המאזן.
 • לחברת אין התחייבויות לזמן ארוך כלל.
 • לחברה הון עצמי חיובי של כ- 4.6 מיליון ש"ח לתום שנת 2021 המורכב רובו ככולו מיתרת הרווחים שהחברה צברה והמהווה כ- 45% מסך המאזן.
 • סעיפי ההתחייבויות וההון עצמי במאזן שמרו על יציבות בין השנים הנבדקות.
 • לחברה הון חוזר חיובי לתום שנת 2022 (הפער בין הנכסים שוטפים – כולל סעיף המלאי לבין ההתחייבויות שוטפות חיובי).

 

 1. דוחות רווח והפסד – לשנים 2020-2022
דוח רווח הפסד - פיננס האוס
דוח רווח הפסד – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • החברה שומרת לאורך השנים על מחזור הכנסות קבוע הנע סביב 16 מיליון ש"ח לשנה.
 • החברה שומרת על רווח גולמי בשיעור קבוע ביחס למחזור המכירות העומד על כ- 30%.
 • לחברה הוצאות קבועות העומדות על כ- 3.8 מיליון ש"ח לשנה.
 • הוצאות המימון של החברה נמוכות בשל יתרות האשראי הנמוכות שלה והן מהוות שיעור נמוך ביחס למחזור המכירות (נבדק מול שיעור של עד 2% ממחזור המכירות הנחשב נמוך).
 • הרווח הנקי של החברה עלה עם השנים והסתכם לסך של כ- 660,000 בשנת 2022.

 

 1. הכנסות ברמה חודשית לשנת 2022
הכנסות ברמה החודשית - פיננס האוס
הכנסות ברמה החודשית – פיננס האוס

 

מחזור חודשי - פיננס האוס
מחזור חודשי – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • מחזורי ההכנסות החודשיים של החברה עומדים סביב כ- 1 מיליון ש"ח לחודש למעט בחודשיים מרץ ויולי של כל שנה בהם המחזור עולה לסך של כ- 2 מיליון ש"ל לחודש.
 • בחודש הקיץ ישנה עליה בביקוש ולכן במהלך חודש יולי,מרץ(סוף החורף) נעשות מכירות בהיקפים גבוהים של ציוד מה שמגדיל מהותית את מכירות החברה בחודש זה.
 1. תחזית רווח והפסד – לשנת 2023
תחזית רווח והפסד - פיננס האוס
תחזית רווח והפסד – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • התחזית לשנת 2023 מבוססת על נתונים בפועל של החברה לשנת 2022.
 • התחזית נבנתה בראייה עסקית לפיה פעילות החנות השניה תשקף מחצית מפעילות החנות הראשונה, למעט הוצאות ספציפיות שחושבו ספציפית כגון: שכר העובדים של החנות השניה ולמעט הוצאות קבועות המשמשות את שתי החנויות יחד כגון: הוצאות פרסום.
 • מחזור ההכנסות בשנת 2023 משקף את פעילותן של שתי החנויות יחד והוא צפוי לגדול לסך של כ- 24 מיליון ש"ח לשנה.
 • הרווח הנקי של החברה צפוי לגדול לסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח.
 1. תחזית רווח והפסד – לשנים 2023-2025
תחזית רווח והפסד לשנים 23-25 - פיננס האוס
תחזית רווח והפסד לשנים 23-25 – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

התחזית לשנים 2024 ו-2025 מניחה כי פעילות החברה לא תשתנה מהותית ביחס לשנה המייצגת 2023 המציגה את פעילות החברה וזאת על בסיס ניתוח פעילות החברה בשנים עברו שממנו ניתן להסיק שלחברה קיימת ברמת העיקרון פעילות סטטית וקבועה.

 1. חישוב שווי השיעבוד השוטף של החברה
חישוב שווי השיעבוד השוטף - פיננס האוס
חישוב שווי השיעבוד השוטף – פיננס האוס

 

ליום 31.12.21

נקודות להדגשה:

 • שווי השיעבוד השוטף ליום 31.12.21 מתבסס על נתוני החברה שנלקחו ממאזן החברה ליום 31.12.21.
 • שיעורי ההישענות על סעיפי המאזן הנכללים בשיעבוד השוטף מבוססים על שיעורי הישענות מקובלים המוכרים לנו במערכת הבנקאית.
 • שווי השיעבוד השוטף ליום 31.12.21 עומד על כ- 5 מיליון ש"ח.

 

ליום 7.11.22:

חישוב שווי השיעבוד השוטף 2 - פיננס האוס
חישוב שווי השיעבוד השוטף 2 – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • שווי השיעבוד השוטף ליום 7.11.22 מתבסס על נתוני החברה שנלקחו ממאזן הבוחן של החברה ליום 7.11.22.
 • שיעורי ההישענות על סעיפי המאזן הנכללים בשיעבוד השוטף מבוססים על שיעורי הישענות מקובלים המוכרים לנו במערכת הבנקאית.
 • שווי השיעבוד השוטף ליום 7.11.22 עומד על כ- 4.8 מיליון ש"ח.

 

התוספת לשווי השיעבוד השוטף בעקבות השמשת החנות השנייה

חישוב שווי השיעבוד השוטף 3 - פיננס האוס
חישוב שווי השיעבוד השוטף 3 – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • החישוב שלעיל מציג את התוספת לשווי השיעבוד של החברה הנובע מהפעלת החנות השנייה.
 • החישוב של שווי השיעבוד של החנות השנייה מתבסס על שווי השיעבוד של החנות הראשונה ומניח שפעילות החנות השניה תהווה מחצית מפעילות החנות הראשונה.
 • בהתאם לעיל, כל סעיפי השיעבוד השוטף המוצגים בחישוב של החנות השנייה מהווים מחצית משווי הסעיפים המוצגים בחישוב של החנות הראשונה.
 • מהחישוב שלעיל ניתן לראות כי התוספת לשווי השיעבוד, הנובע מהפעלת החנות השנייה, עומדת על סך של כ- 3 מיליון ש"ח – שעליה בעצם מבוקשת ההלוואה מהבנק.

 

 1. אשראי מול ביטחונות:

נקודות להדגשה:

 • החברה עובדת עם בנק אחד – בנק לאומי.
 • סך האשראי שהועמד לחברה עומד על כ- 2.2. מיליון ש"ח.
 • הבנק מגובה בביטחונות ששוויים גבוה בהרבה מסך האשראי שהחברה מנצלת בבנק
טבלת בנק לאומי - פיננס האוס
טבלת בנק לאומי – פיננס האוס

 

*קיימת אופציה לקחת הלוואה בערבות מדינה בגובה 8% מהמחזור שנתי אך עקב תנאי רגולציה תצטרך להילקח בבנק אחר ויכול להיווצר סרבול יתר בהנהלת חשבונות(הלקוח מעדיף לשמור אופציה זו להמשך. לשלב הבא של העסק).

 

 1. פריסת הלוואות קיימות בראייה חודשית
טבלת לפני הלוואה חדשה - פיננס האוס
טבלת לפני הלוואה חדשה – פיננס האוס

 

נקודות להדגשה:

 • לחברה הלוואה אחת כיום בבנק שנלקחה לזמן קצר והחברה נוהגת לחדשה שוב בתום כל תקופה.
 • סך ההחזר של ההלוואה הקיימת כיום עומד על כ- 130 אלפי ש"ח לחודש.
 • ההחזרים מההלוואה החדשה המבוקשת מהבנק צפויים להסתכם לסך חודשי של כ- 210 אלפי ש"ח.

 

 1. בקשת אשראי

בקשת האשראי:

מבוקשת הלוואה בסך של 3 מיליון ש"ח לתקופה של שנה אחת בהחזרים חודשיים שווים (לוח שפיצר).

ביטחונות:

על החברה מוטל שיעבוד שוטף כללי לטובת הבנק כך שכתוצאה מהמהלך המתואר של גידול מלאי נוסף למכירה יעלה שווי השיעבוד השוטף לצרכי הבנק בסך של כ- 3 מיליון ש"ח נוספים אשר ישמש כתוספת ביטחון לבנק.

 

להלן לוח הסילוקין של ההלוואה:

 

לוח סילוקין - פיננס האוס
לוח סילוקין – פיננס האוס

 

 1. כושר ההחזר של החברה

 

חישוב כושר החזר - פיננס האוס
חישוב כושר החזר – פיננס האוס

נקודות להדגשה:

 • ניתן לראות כי בשנת 2023 הרווח התזרימי לפני פירעון האשראי של החברה הינו חיובי וצפוי להסתכם לסך של כ- 1.4 מיליון ש"ח.
 • החזרי ההלוואות המתייחסים להלוואה הקיימת כיום המחודשת שוב בתום כל תקופה ולהלוואה החדשה המבוקשת מהבנק צפויים להסתכם לסך של כ- 197 אלפי ש"ח.
 • מהאמור לעיל ניתן לראות, כי הרווח התזרימי מספיק לפירעון האשראי הקיים כיום והמבוקש מבנק.
 • לאור האמור לעיל, לחברה יש כושר פירעון הן של ההלוואה הקיימת כיום והן של ההלוואה החדשה המבוקשת מהבנק בסך של 3 מיליון ₪ (כולל בעתיד הלוואה של 500,000 בערבות מדינה).

 

לייעוץ או קביעת פגישה עם יועץ מומחה  צרו קשר.

 

תוכנית עסקית להלוואה בערבות מדינה
תוכנית עסקית להלוואה בערבות מדינה

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]