תפריט

עדכונים בנושא הלוואה בערבות מדינה ל2024

בדרך כלל עסק המגיש בקשה לקרן ונדחה עליו להמתין 6 חודשים לפני הגשת בקשה נוספות לקרן. כי במסלולי קרן המדינה הרגילים, נדרשת תקופת צינון של 6 חודשים, מרגע קבלת הודעה מהקרן על דחיית בקשה להלוואה ועד שהעסק יכול להגיש שוב בקשה חדשה.

 

לעומת זאת בהלוואה בערבות מדינה מסלול חרבות ברזל יש הטבה:

  • מסלול "חרבות ברזל" הינו מסלול עצמאי ולא נדרשת תקופת צינון. כלומר, ניתן להגיש בקשה למסלול "חרבות ברזל". אם מקבלים דחייה ניתן להגיש שוב בקשה מיידית למסלולים הרגילים בקרן.
  • זכות להגשה נוספת לגוף מממן נוסף – לאחר קבלת תשובה מהגוף המממן הראשון. אם הוגשה עבור עסק בקשה לקרן המדינה במסלול "חרבות ברזל" לגוף מממן ראשון וניתן אישור לסכום חלקי ( ללקוח אושרה הלוואה חלקית מתחת לסכום הזכאות) אז ניתן להגיש בקשה להלוואה משלימה לגוף מממן נוסף. אין צורך בתקופת המתנה.

 

נפתח הלוואות בערבות מדינה במסלול מילואים

יינתנו לעסק שמחזור הכנסותיו עד 10 מיליון ש"ח ובעליו נמנה עם ציבור משרתי המילואים ומגויסי צו 8 החל מיום 7/10/2023, אשר שירת 30 ימים או יותר.

במקרה של חברה בע"מ, שיעור האחזקה המינימאלי במניות החברה של משרת המילואים לא יפחת מ- 25%.

 

 

 

 

 

 

 

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]