תפריט

עדכון כלכלי – דצמבר 2023

הנה תקציר של העדכון המוניטרי לתחילת חודש דצמבר 2023 (כלכלי) והשפעתו על שוק המשכנתאות: 

ישראל נמצאת כבר מספר חודשיים במלחמת "חרבות ברזל". למלחמה השפעות משמעותיות על הכלכלה – הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים.  

האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על התכווצות בפעילות בעקבות המלחמה, אך לאחרונה ניכרת התאוששות הדרגתית בחלק מרכיבי הפעילות. עם זאת, רמת אי הוודאות גבוהה לגבי משך ועומק הלחימה הצפויים והשפעתם על המשק. 

 

אניפלציה

האינפלציה אמנם התמתנה במעט אך עדיין נמצאת מעל יעד יציבות המחירים. הסיכון לפיחות נוסף בשקל מהווה סיכון להתכנסות האינפלציה ליעדה.   

חטיבת המחקר הפחיתה את תחזית הצמיחה ל-2% בכל אחת מהשנים 2023-2024. התחזית כוללת הערכה שהוצאות הממשלה בגין המלחמה יסתכמו בכ-160 מיליארד ש"ח. 

מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים, הפחתת אי הוודאות, ותמיכה בפעילות הכלכלית לצד יציבות המחירים. 

בנק ישראל לאחר שבסוף נובמבר הותיר הבנק המרכזי את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.75%, בפעם הרביעית ברציפות, תחזית חטיבת המחקר של הבנק צופה בסוף 2024 ריבית של 3.75%־4%. זאת אומרת ירידה של 0.75% בשנה הקרובה. 

 

שוק ההון

שוק ההון מגלם ציפיות להפחתות ריבית משמעותיות יותר. ריבית שקלית (מק"מ) ממוצעת של כ־4% על איגרות החוב לטווח קצר עד שנה שמנפיק בנק ישראל. ביחס לנקודת מוצא של 4.75% כיום, המשמעות היא ששוק ההון מצפה שעד סוף 2024 יבוצעו בהדרגה הפחתות ריבית, עד שבסוף 2024 תעמוד ריבית בנק ישראל על 3.25% בלבד. 

עקב אי וודאות בגלל המלחמה נצטרך לעקוב בזהירות בתקופה הקרובה. ניתן להניח שבסוף המלחמה לאחר כ 12 חודשיים מסיומה נראה צמיחה כלכלית מרשימה והפחתת ריבית משמעותית יותר או שבנק ישראל יחליט להמריץ את הכלכלה בצורה חזקה יותר על ידי הפחתות ריבית משמעותיות יותר (אולי יחכה להפחתת ריבית בארה"ב קודם). 

  

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושאי מימון, אני עומד לרשותכם בכל עת. 

רון הלפרין 

0555594033 

  

 

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]