תפריט

מסלולי משכנתא נפוצים

לוח סילוקין:

לוח שפיצר:

החזר חודשי קבוע כאשר החלק המוחזר על חשבון הקרן והריבית משתנה במהלך תקופת ההלוואה. ככל שתקופת ההחזר קצרה יותר ההחזר ע"ח הקרן בתקופה הראשונה גבוה יותר. כמו כן, ככל שתקופת ההחזר קצרה יותר סך התשלומים על הריבית נמוכים יותר.

לוח קרן שווה:

שיטה זו מבוססת על תשלום שווה ע"ח הקרן לאורך כל תקופת ההלוואה סך התשלום קטן מחודש לחודש(משלמים יותר בהתחלה ופחות בסוף). אם משווים את תקופת ההחזר, גובה ההחזר החודשי בשיטת שפיצר יהיה נמוך יותר אך סך התשלומים על חשבון הריבית יהיו גבוהים יותר.

בולט או בלון:

בלון ניתנת באופן מלא או חלקי, עם ריבית קבועה וצמודה לממד, כאשר הלווים משלמים את המשכנתא בסיום התקופה בתשלום אחד כולל הריבית או בלון חלקי,  בה משלמים לאורך התקופה את הריבית ובסיום את הקרן.

ריבית קבועה לא צמודה

יתרונות:

 • המסלול הבטוח והיציב ביותר היות והריבית קבועה ואינה צמודה למדד.
 • מסלול זה מתאים לתקופה בה הריביות נמוכות
 • פרופיל ההחזר החודשי לאורך כל התקופה קבוע.
 • התשלום החודשי לא יגדל
 • קרן ההלוואה לא תגדל

חסרונות:

 • מסלול זה נושא עמלות פירעון מוקדם גבוהות
 • עלות המשכנתא גבוהה.ככל שהתקופה ארוכה יותר כך גם הריבית גבוהה יותר.

ריבית קבועה צמודה

יתרונות:

 • הרגשה של ביטחון יחסי היות והריבית קבועה.
 • בטווח הקצר זולה יותר מריבית קבועה לא צמודה.
 • מסלול זה מתאים לתקופה בה הריביות נמוכות ואין צפי להתפרצות אינפלציונית.

חסרונות:

 • המסלול צמוד למדד המחירים לצרכן וקיימת אי וודאות לגבי רמת האינפלציה.
 • קרן ההלוואה כל הזמן מתעדכנת בהתאמה למדד.
 • ההחזר החודשי הולך ועולה לאורך התקופה.
 • מסלול זה נושא עמלות פירעון מוקדם גבוהות.
 • תשלום חודשי יגדל בהשפעת עליה של מדד המחירים לצרכן.

משתנה צמודה/לא צמודה

יתרונות:

המשכנתא ניתנת למחזור בתחנת היציאה בדרך כלל 5 כל  שנים ללא עמלות פירעון. המסלול מתאים לתקופה בה הריביות גבוהות ורוצים ליהנות מריביות נמוכות בעתיד. בדרך כלל הריבית נמוכה מהריבית הקבועה.

חסרונות:

 • המסלול דורש מעקב ובקרה לקראת שינוי הריבית בתחנה.
 • ההחזר החודשי הולך ועולה
 • עם  הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן תשלום חודשי: יגדל בהשפעת עליה של מדד המחירים לצרכן ושינוי ריבית תקופתית.
 • קרן ההלוואה  תגדל בהשפעת מדד המחירים לצרכן עם צמודה.
 • חוסר וודאות לגבי רמת הריבית בתחנה הקרובה.

פריים

יתרונות:

 • הקרן והריבית לא צמודים למדד המחירים לצרכן.
 • המשכנתא ניתנת למחזור בכל עת ללא קנס פירעון מוקדם
 • קרן ההלוואה הולכת ויורדת מההחזר הראשון.
 • המסלול מתאים לתקופה בה הריבית יציבה.
 • 8 פעמים בשנה הריבית מתעדכנת.

חסרונות:

 • חוסר וודאות לגבי רמת הפריים.
 • עלייה של %1 בפריים תביא לעלייה של כ %10 בהחזר החודשי
 • מסלול שדורש תשומת לב ומעקב.
 • קרן ההלוואה: לא תגדל לעולם.

מסלול משכנתא עם ריבית צמודה לעוגן מק"מ

מסלול זה הוא אינו מהמסלולים השכיחים בשוק במשכנתאות, אפילו להפך. הוא מוצא על ידי מספר בנקים מצומצם בלבד.

המאפיינים העיקריים של מסלול זה הם:

 • מחיר המסלול ובכך יש בינו דמיון רב למסלול עם הצמדה לריבית פריים.
 • אין הצמדה למדד – יתרון עצום לכל הדעות בכך שהוא מאפשר יציבות יחסית במסלול.
 • פריעה מוקדמת של סכום הקרן אינה מלווה בכנסות יציאה או עמלות.
 • ריבית המסלול משתנה פעם בשנה (מכן משמעות השם – מק"מ – מלווה קצר מועד).
 • חסרון של מסלול זה הוא של ניתן לשלב מסלול זה בתמהיל המשכנתא, במשכנתא העולה על שני שליש מסכום ההלוואה הכולל. (זה נובע מרצון בנק ישראל למנוע עלייה משמעותית בריבית בשוק ובכך למנוע מצב בו הלווים לא יוכלו לעמוד בתשלומי המשכנתא).
 • מסלול זה נחשב לבעל סיכון בדומה למסלול צמוד ריבית פריים ולכן לא ניתן לקחת אותם ביחד. (שילוב שלהם יכול להיות אפשרי אבל רק עד שליש מסך ההלוואה).

מחשבון משכנתא - בית פיננס האוס

החזר קבוע
החזר לפי קרן שווה
גרייס חלקי
גרייס מלא
בלון
סכום ההלוואה
תקופת ההלוואה בשנים
תקופת הגרייס בחודשים
ריבית
עליה שנתית במדד
תשלום חודשי התחלתי
תשלום חודשי עתידי
סה"כ החזר
סה"כ החזר ריבית
החזר חודשי

הידעת?

הידעתם שלבנקים יש 0 אינטרס לתת לכם משכנתא בתנאים טובים? אנחנו בפיננס האוס נדאג שתקבלו את תנאי המשכנתא הטובים ביותר שיחסכו לכם עד מאות אלפי שקלים, צרו קשר עכשיו!

077-230-3175

 

מסלולי משכנתא נפוצים
מסלולי משכנתא נפוצים

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]