תפריט

מסלולים של משכנתאות לתקופה זו של נובמבר 2023

להלן מספר דוגמאות של סלים שיצא לנו לעשות ללקוחותינו בהתאם לדרישותיהם ובהתאם למסלולים של משכנתאות לתקופה זו של נובמבר 2023.

יוצאים קודם כל במספר הנחות יסוד

צפי מדד בשנים הקרובות כ- 2.5% בממוצע לפי תחזית בנק ישראל.

עדיין לא יודעות ההשלכות המלאות של המלחמה על הכלכלה אכן יש צפי להרעה ביחס חוב תוצר ודירוג אשראי נמוך יותר שישפיע על עלות גיוס הון לישראל.

 

מסלולים של משכנתאות לתקופה זו של נובמבר 2023

תמהיל מחזור

בתמהיל זה נעשה מחזור משכנתא מבנק אחר והוספה של סכום של 470,000 לצורך שיפוץ הבית.

למעט מסלול 3 כל המסלולים לא צמודים למדד.

שימו לב כי ההפרש בין מסלול לא צמוד לצמוד מסלול 2 ו 3 הינו 1.6% שאחרי כ 8 חודשיים יתאזן וברור שבהמשך המסלול הצמוד יהיה יקר יותר אבל מכוון שלא עמדנו ביחס ההחזר נאלצנו לקחת מסלול זה זמנית לשנים הקרובות.

אישור עקרוני ב

 

בתמהיל זה הפרוס ל 30 שנה במסלול 3 שהוא כ- 59% מהמשכנתא אינו צמוד למדד.

מסלול 1 – צמוד מדד אך איפשר תשלום זול יותר בהתחלה כדי לעמוד ביחס החזר.

מסלול 2 – יש גרייס חלקי לשמונה עשרה חודש עקב לימודים של בת הזוג.

מסלולים של משכנתאות לתקופה זו של נובמבר 2023

מכיוון שזו משכנתא ממש קטנה והלקוח דרש פריסה ארוכה לתשלום חודשי נמוך.

יש כאן גם קבועה צמודה וגם לא צמודה למדד.

יש גם ריבית משתנה ולא צמודה לטווח של 5-10 שנים.

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]