תפריט

מלחמת חרבות הברזל מתווה מענקים לעסקים בכל הארץ

בעקבות מלחמת "חרבות הברזל" שפרצה ב-07.10.23, הוחלט במשרד האוצר על תוכנית כלכלית ומתווה פיצויים עבור עסקים בכל הארץ. במאמר הבא נציג את כל המידע. המשיכו לקרוא ובדקו האם אתם זכאים לפיצוי ולכמה.

תנאי בסיסי לכל הארץ לכלל תחשיבי המענק – ירידה במחזור של לפחות 25% לעסקים שמדווחים למע״מ באופן חודשי ו 12.5% למדווחים דו חודשי.

המענק מורכב מחישוב פיצוי בגין שני סוגי הוצאות:

א. השתתפות בהוצאות קבועות.

ב. השתתפות בהוצאות שכר.

שימו לב! סה״כ המענק בגין ההשתתפות בהוצאות הקבועות והשכר יחד לא יעלה על 300 אלף ש"ח לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ש"ח. התקרה לעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 100-400 מיליון ש"ח גדלה בהתאמה, עד ל 900 אלף ש"ח.

מענק המשכיות לעסקים - חרבות הברזל

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

המענק יחושב כדלקמן:

ראשית נחשב את התשומות / ההוצאות החודשיות הממוצעות בשנת 2022, כפי שדווחו למע״מ.

נחלק את כל התשומות/ההוצאות שדווחו למע״מ בשנת 2022 ב- 12.

בתחשיב הנ״ל יכללו כל ההוצאות המותרות לניכוי במע״מ, שדווחו בשנת 2022 ולא רק הוצאות קבועות. (ניתן לקבל את נתוני כלל התשומות בדו״ח ה-Esna לשנת 2022, שמופק ממחשב רשות המיסים).

נכפיל את ממוצע התשומות החודשי של 2022 כאמור לעיל – בשיעור משתנה שיקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזורים (בין מחזור אוקטובר 2023 לאוקטובר 2022, ולעסקים שמדווחים למע״מ דו חודשי, בין מחזור 9+10/2023 למחזור 9+10/2022).

פיצוי דיווח למע"מ

חודשי

דיווח למע"מ

דו חודשי

פיצוי 18% ירידה בהכנסות של 80%-100% ירידה בהכנסות של 40%-50%
פיצוי 12% ירידה בהכנסות של 60%-80% ירידה בהכנסות של 30%-40%
פיצוי 9% ירידה בהכנסות של -40%-60% ירידה בהכנסות של 20%-30%
פיצוי 6% ירידה בהכנסות של 25%-40% ירידה בהכנסות של 12.5%-20%

לדוגמא – אם סה״כ ההוצאות השנתיות של העסק, לצרכי מע״מ, בשנת 2022 היו 1.2 מיליון ש"ח, מכאן שההוצאה הממוצעת החודשית = 100,000₪. בהנחה שהירידה במחזור הייתה מעל 80% – הפיצוי של השתתפות בהוצאות הקבועות יהיה – 18,000₪ לפי החישוב הבא: 100,000 כפול 0.18 שווה 18,000₪.

במידה וירדתי רק ב 30 אחוז = הפיצוי יהיה – 6,000 ש״ח בלבד, 0.06 * 100,000.

כל זה מתייחס לעסקים המדווחים למע״מ על בסיס חד חודשי.

לידיעה בלבד – התחשיב מתבסס על הנחת היסוד שמתוך כלל הוצאות העסק לצרכי מע״מ – 18% הן הוצאות קבועות, שבעל העסק לא יכול לחסוך במצב הקשה שאליו נקלענו בעל כורחנו.

 

מענק השתתפות בהוצאות שכר שיחושב כדלקמן

מכפילים את השכר ברוטו ששולם בפועל באוקטובר 2023 (מתוך ה-102 של אוקטובר 23 שדווח לרשות המיסים) ב-1.25, כדי לחשב עלות מעביד.

את התוצאה מכפילים ב-60% (שיעור קבוע של השתתפות המדינה בשכר).

ואת התוצאה מכפילים שוב בשיעור הירידה במחזור.

לדוגמא – אם שולמו משכורות ברוטו באוקטובר 2023, בסך של 100,000₪ והירידה במחזור הייתה 50%, נהיה זכאים למענק של 37,500₪.

 

הקלות תזרימיות

  • קרן הלוואות בערבות המדינה בהיקף 10 מיליארד שקלים וכן שורה של הקלות בקרן הלוואות המדינה לעסקים קיימים (דחיית תשלומים)
  • דחיית תשלומי ביטוח לאומי לעצמאיים
  • הקדמת תשלומי המדינה לספקים
  • שיפוי מידי למעסיקים ועצמאים בעד ימי מילואים
  • דחיית תשלומי מע"מ
  • הארכת רישיונות ודחיית אגרות
  • הקדמת מס הכנסה שלילי

 

*עסקים הנמצאים בישובי הדרום, בתחום ה 7 ק״מ מהגבול והעיר אשקלון (תתכן הרחבה לאזורים ולישובים נוספים) יקבלו פיצוי מלא על הנזקים העקיפים שלהם כתוצאה מהמלחמה, במודל פיצוי ״צוק איתן״ ו״שומר החומות״.

*ביום שני יתקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת, לאישור תקנות הפיצוי ויתכנו שינויים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?