תפריט

הלוואה בערבות מדינה – מסלול כללי

מיועד לעסקים המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: הון חוזר וגישור על פערי תזרים, השקעות, או  שילוב של השניים. 

 

תנאי סף:

  1. העסק רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה. עוסק פטור רשאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה, ובלבד שבטרם קבלת ההלוואה הוא יעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
  2. העסק הוא בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל(אינו מצוי בהליך חדלות פירעון ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל).
  4. העסק אינו גוף מתוקצב מהממשלה או מרשות מקומית.
  5. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  6. העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.


תנאי ההלוואות במסלול

500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

תקופת החזר האשראי המרבית 5 שנים, לרבות תקופת גרייס, ולא פחות משנה.

תקופת הגרייס(ישלם הלווה את תשלומי הריבית בלבד) עד 6 חודשים.

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד, או דולרי.

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה.

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי(במקרים מסוימים ללא בטוחה בכלל אצל נותני אשראי מובחרים), ובכל מקרה לא יעלה על 15% מגובה ההלוואה.

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות.

 

נקודה חשובה

עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

היתרון הגדול של הלוואה בערבות מדינה נועדה סיוע לעסקים שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי רגיל, וזאת לאור מחסור בביטחונות או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו לו בבנקים.

ההלוואות ניתנות בריבית זולה יותר ועפ"י שיקולי הבנק ובטחונות של עד 15% מסכום ההלוואה המאושרת.

מחזור הלוואה קיימת יתאפשר עד 50% מסכום ההלוואה המאושרת , אך לא ניתן למחזר אשראי באותו הבנק אשר אליו מופנית הבקשה להלוואה בערבות מדינה.

רוצים לדעת עוד על הלוואה בערבות מדינה במסלול הכללי? צרו קשר עכשיו! אנחנו בפיננס האוס נדאג שתקבלו את תנאי המשכנתא הטובים ביותר שיחסכו לכם הרבה כסף.

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]