תפריט

הלוואה בערבות מדינה – מסלול חקלאים

מסלול חקלאים מיועד לעסקים מענף החקלאות אשר מבקשים מימון לצורך פעילותם

תנאי סף:

  1. עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח וענף החי, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 25 מיליון ש"ח.
  2. העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח כנגד נזקי ואסונות טבע לאורך כל תקופת ההלוואה על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.
  3. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל(אינו מצוי בהליך חדלות פירעון ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל).
  4. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  5. העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.


תנאי ההלוואות במסלול(מסלול בינוי\ארוך).

עד 500,000 ₪ במסלול בינוני או 1,000,000 ₪ במסלול ארוך.

תקופת החזר האשראי המרבית 5 שנים במסלול בינוני או 10 שנים במסלול ארוך (לרבות תקופת גרייס).

תקופת הגרייס(ישלם הלווה את תשלומי הריבית בלבד) עד 6 חודשים במסלול הבינוני או 12 חודשיים במסלול הארוך.

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד, או דולרי.

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה.

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי ובכל מקרה לא יעלה על 5% מגובה ההלוואה בינוני או 10% בארוך.

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות.

 

*במידה וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

**עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

***היתרון הגדול של הלוואה בערבות מדינה נועדה סיוע לעסקים שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי רגיל, וזאת לאור מחסור בביטחונות או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו לו בבנקים.

ההלוואות ניתנות בריבית זולה יותר ועפ"י שיקולי הבנק ובטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה המאושרת.

מחזור הלוואה קיימת יתאפשר עד 50% מסכום ההלוואה המאושרת , אך לא ניתן למחזר אשראי באותו הבנק אשר אליו מופנית הבקשה להלוואה בערבות מדינה.

רוצים לדעת עוד על הלוואה בערבות מדינה – מסלול חקלאים? צרו קשר עכשיו! אנחנו בפיננס האוס נדאג שתקבלו את תנאי המשכנתא הטובים ביותר שיחסכו לכם הרבה כסף.

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]