תפריט

הלוואה בערבות מדינה – מסלול השקעה בתעשייה

מיועד להשקעות בתעשייה לטובת שדרוגים טכנולוגים ולצמיחתן בטווח הבינוני והארוך. ההלוואה מיועדת לרכישת מכונות יצור, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת, והעסקת עובדים נוספים.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

תנאי סף:

  1. הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.
  2. חשבונו של העסק וחשבונם הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל(אינו מצוי בהליך חדלות פירעון ולא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל).
  3. לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
  4. העסק, או עסק הקשור אליו, אינו מצוי בהסדר חוב בגין הלוואה קודמת שקיבל במסגרת קרנות להלוואות בערבות מדינה, ולא בוצע חילוט של ערבות מדינה בגין הלוואה שניתנה לו במסגרת קרנות אלו.


תנאי ההלוואות במסלול

עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.

תקופת החזר האשראי המרבית 12 שנים, לרבות תקופת גרייס.

תקופת הגרייס (ישלם הלווה את תשלומי הריבית בלבד) עד 6 חודשים.

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד, או דולרי.

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה.

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי ובכל מקרה לא יעלה על 30% מגובה ההלוואה.

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות.

 

*במידה וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

**העסק יידרש להשקיע לפחות 10% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

***היתרון הגדול של הלוואה בערבות מדינה נועדה סיוע לעסקים שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי רגיל, וזאת לאור מחסור בביטחונות או מיצוי מסגרות האשראי שניתנו לו בבנקים.

 

ההלוואות ניתנות בריבית זולה יותר ועפ"י שיקולי הבנק ובטחונות של עד 25% מסכום ההלוואה המאושרת.

מחזור הלוואה קיימת יתאפשר עד 50% מסכום ההלוואה המאושרת , אך לא ניתן למחזר אשראי באותו הבנק אשר אליו מופנית הבקשה להלוואה בערבות מדינה.

רוצים לדעת עוד על הלוואה בערבות מדינה – מסלול השקעה בתעשייה? צרו קשר עכשיו! אנחנו בפיננס האוס נדאג שתקבלו את תנאי המשכנתא הטובים ביותר שיחסכו לכם הרבה כסף.

רון הלפרין בפייסבוק | מייל אישי: [email protected]